جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

v-zan-15

کد تابلو شهر نوع تابلو تیپ متراژ کل ابعاد صفحه اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران روشنایی
v-zan-15 زنجان - قزوین پل عابر افقی 48 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره دارد
نشانی مسیر
کیلومتر 86 از زنجان 107 کیلومتری قزیون به سمت تهران شمالی زنجان - قزوین