جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

7

کد تابلو شهر نوع تابلو تیپ متراژ کل ابعاد صفحه اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران روشنایی
7 فرودگاه ها پل عابر افقی 51 3*17 250,000,000 1 ماهه در حال اکران ندارد
نشانی مسیر
چهار دانگه ابتدای شهید فارسیان به سمت چهار دانگه دید اصلی و فرعی (2عدد) چهار دانگه