جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
tab300 تبریز پل عابر مقابل اداره راه تعاون مسیر رفت به نصف راه افقی 38 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab299 تبریز بیلبورد نرسیده به لاله پارک قبل از خروجی باغمیشه افقی 30 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab298 تبریز بیلبورد مسیر برگشت از نمایشگاه بین المللی افقی 75 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab297 تبریز بیلبورد مسیر رفت به نمایشگاه بین المللی افقی 75 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab296 تبریز بیلبورد هتل مرمر مسیر برگشت از میدان بسیج افقی 23 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab295 تبریز بیلبورد هتل مرمر رفت به میدان بسیج افقی 23 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab294 تبریز بیلبورد تقاطع بلوار 29 بهمن و ولیعصر پشت چراغ قرمز افقی 18 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab293 تبریز بیلبورد تقاطع با شریعتی جنب ایستگاه اتوبوس افقی 28 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab292 تبریز عرشه پل سواره زیر گذر منصور مسیر رفت به آبرسان افقی 25 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab291 تبریز عرشه پل سواره زیر گذر منصور مسیر رفت به پل قاری افقی 25 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab290 تبریز پل عابر مقابل باغلار باغی تابلو شماره 2 افقی 25 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab289 تبریز پل عابر مقابل باغلار باغی تابلو شماره 1 افقی 25 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab288 تبریز پل عابر زیر گذر آبرسان مسیر رفت به پل قاری افقی 48 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab287 تبریز پل عابر کلانتر کوچه مسیر رفت به پل قاری بازار افقی 46 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab286 تبریز بیلبورد نرسیده به ایستگاه مترو افقی 60 45.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین