جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
tab285 تبریز پل عابر تاج پل جواهر رفت به بازار تابلو پایین افقی 36 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab284 تبریز پل عابر تاج پل جواهر رفتبه بازار تابلو بالا افقی 45 45.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab283 تبریز پل عابر تاج پل جواهر رفت یه ولیعصر تابلو پایین افقی 35 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab282 تبریز پل عابر تاج پل جواهر رفت یه ولیعصر تابلو بالا افقی 45 45.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab281 تبریز بیلبورد چهارراه آبرسان رفت به میدان ساعت افقی 32 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab280 تبریز پل عابر میدان آذربایجان (جهاد) خیابان ژاله برگش از نصف راه 3 افقی 48 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab280 تبریز بیلبورد چهارراه آبرسان رفت به فلکه دانشگاه افقی 32 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab279 تبریز پل عابر مقابل پارک طوبی مسیر رفت به آبرسان افقی 25 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab278 تبریز پل عابر میدان آذربایجان (جهاد) خیابان ژاله برگشت از نصف راه 1 افقی 48 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab278 تبریز پل عابر مقابل پارک طئبی مسیر رفت به نصف راه افقی 25 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab277 تبریز عرشه پل سواره رو گذر آبرسان تابلو شماره 2 افقی 25 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab276 تبریز عرشه پل سواره رو گذر آبرسان تابلو شماره 1 افقی 25 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab275 تبریز پل عابر میدان آذربایجان (جهاد) خیابان ژاله رفت به نصف راه 1 افقی 48 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab275 تبریز پل عابر میدان آذربایجان (جهاد) خیابان ژاله رفت به نصف راه 1 افقی 48 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab275 تبریز بیلبورد مسیر برگشت از ولیعصر افقی 75 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین