جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
Isf 144 اصفهان بیلبورد مقابل مجتمع کوثر (قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 36 42.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 143 اصفهان بیلبورد سه راه حکیم نظامی تقاطع غزه (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 15 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 142 اصفهان بیلبورد سه راه حکیم نظامی تقاطع غزه (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 15 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 141 اصفهان بیلبورد سه راه حکیم نظامی تقاطع غزه (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 15 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 140 اصفهان بیلبورد جنوب پل وحید (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 42.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 139 اصفهان بیلبورد چهارراه قصر (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 24 40.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 138 اصفهان بیلبورد مقابل نمایشگاه بین المللی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 34.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 137 اصفهان بیلبورد روبروی خیابان ابوالحسنی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 24 34.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 136 اصفهان پل عابر ابتدای مشتاق اول (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 15 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 135 اصفهان بیلبورد چهارراه فرایبورگ (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 24 42.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 134 اصفهان بیلبورد چهارراه پلیس (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 15 27.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 133 اصفهان بیلبورد مقابل بیت العباس (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 42.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 132 اصفهان بیلبورد مقابل مسجد الکریم جنوب به شمال (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 34.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 131 اصفهان بیلبورد جنب مسجدالکریم شمال به جنوب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 34.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 130 اصفهان پل عابر به سمت میدان بزرگمهر جنب موبایل فوشی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 34.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین