جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
Isf 129 اصفهان پل عابر به سمت میدان احمد آباد جنب درمانگاه صفوی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 45 34.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 128 اصفهان پل عابر پل شهیدان صالح پور جنوب به شمال (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 42 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 127 اصفهان پل عابر روبروی فرماندهی انتظامی استان جنوب به شمال (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 70 38.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 126 اصفهان پل عابر روبروی فرماندهی انتظامی استان شمال به جنوب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 70 38.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 125 اصفهان پل عابر روبروی دبیرستان غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 43 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 124 اصفهان پل عابر روبروی دبیرستان شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 43 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 123 اصفهان پل عابر پل عابر شهید اسفندیاری شمال به جنوب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 43 28.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 122 اصفهان پل عابر پل عابر شهید آشناگر شمال به جنوب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 43 28.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 121 اصفهان پل عابر روبروی خیابان باغ فردوس غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 43 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 120 اصفهان پل عابر روبروی خیابان باغ فردوس شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 39 18.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 119 اصفهان پل عابر تقاطع مفتح پل عابر مکانیزه شهیدان غدیری غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 37.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 118 اصفهان پل عابر تقاطع مفتح پل عابر مکانیزه شهیدان غدیری شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 117 اصفهان پل عابر حد فاصل خیابان وحید و سه راه سیمین روبروی ایران خودرو شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 28 18.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 116 اصفهان پل عابر نرسیده به چهارراه ارباب روبروی مسجد جنوب به شمال (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 28 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 115 اصفهان پل عابر قبل از نمایندگی تویوتا شمال به جنوب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 30 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین