جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
Isf 114 اصفهان پل عابر قبل از نمایندگی تویوتا جنوب به شمال (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 27 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 113 اصفهان پل عابر حدفاصل حسین آباد و میدان ارتش شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 28 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 112 اصفهان پل عابر حد فاصل حسین آباد و میدان ارتش غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 28 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 111 اصفهان پل عابر روبروی باغ بانوان طلوع جنوب به شمال (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 110 اصفهان پل عابر روبروی خیابان دانش ورودی اصفهان از تهران شمال به جنوب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 43 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 109 اصفهان پل عابر سنگ اصفهان نجف آباد افقی 25 35.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 108 اصفهان بیلبورد جایگاه رسالت افقی 12 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 107 اصفهان بیلبورد بزرگراه خرازی ابتدای اشرفی اصفهانی جایگاه افق افقی 12 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 106 اصفهان بیلبورد بزرگراه خرازی ابتدای اشرفی اصفهانی جایگاه افق افقی 12 25.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 105 اصفهان بیلبورد جایگاه دماوند افقی 12 25.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 104 اصفهان پل عابر مقابل بختیار دشت شمال به جنوب افقی 51 60.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 103 اصفهان پل عابر مقابل بختیار دشت جنوب به شمال افقی 60 60.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 102 اصفهان بیلبورد جایگاه اختصاصی رشادی دروازه تهران ضلع غربی افقی 12 25.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 101 اصفهان بیلبورد جایگاه اختصاصی رشادی افقی 18 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 100 اصفهان بیلبورد جایگاه اختصاصی سپاهان شهر افقی 18 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین