جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 528 مازندران بیلبورد کمربندی تنکابن جنب ترمینال مسافربری وجه شرقی افقی 90 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 527 مازندران بیلبورد روبروی هتل هایت دید از کلار آباد تابلوی دوم عمودی 80 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 526 مازندران پل عابر جنب شهرک دریانوردان وجه غربی افقی 90 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 525 مازندران پل عابر جنب شهرک دریانوردان وجه شرقی افقی 90 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 524 مازندران بیلبورد جنب ورودی شماره 2 مجتمع تفریحی افقی 72 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 523 مازندران بیلبورد جنب ورودی شماره 1 مجتمع تفریحی افقی 90 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 522 مازندران بیلبورد نرسیده به ایران کتان دید از کلارآباد افقی 72 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 521 مازندران بیلبورد سی سرا دید از متل قو عمودی 36 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 520 مازندران پل عابر قبل از پلیس راه دید از رامسر افقی 84 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 519 مازندران پل عابر قبل از پلیس راه دید از گیلان افقی 84 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 518 مازندران پل عابر نرسیده به تلکابین دید از رامسر افقی 90 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 517 مازندران پل عابر نرسیده به تلکابین دید از گیلان افقی 90 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 516 مازندران بیلبورد آزادراه چالوس به مرزن آباد وجه مخالف افقی 126 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 515 مازندران بیلبورد آزادراه چالوس به مرزن آباد وجه موافق افقی 126 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 514 مازندران بیلبورد به سمت نمک آبرود اولین پل عابر پیاده وجه جنوبی افقی 74 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین