جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 498 مازندران پل عابر نکا هتل بادله جنب فرودگاه وجه غربی افقی 84 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 497 مازندران پل عابر نکا هتل بادله جنب فرودگاه وجه شرقی افقی 84 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 496 مازندران پل عابر دابودشت جنب آروند صنعت کیلومتر 5 افقی 50 7.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 495 مازندران بیلبورد 1 کیلومتر بعد از میدان هزار سنگر افقی 50 7.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 494 مازندران پل عابر 2 کیلومتر بعد از هرزار سنگر سالار محله وجه غربی افقی 102 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 493 مازندران پل عابر 2 کیلومتر بعد از هرزار سنگر سالار محله وجه شرقی افقی 102 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 492 مازندران پل عابر محور بابل به آمل افقی 90 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 491 مازندران پل عابر اتوبان آمل به محمود اباد منطقه لامیزده افقی 90 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 490 مازندران بیلبورد کمربندی قائمشهر افقی 75 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 489 مازندران پل عابر نوشهر بهشت رضا دید از چالوس برد دوم افقی 63 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 488 مازندران پل عابر نوشهر بهشت رضا دید از چالوس برد اول افقی 63 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 487 مازندران بیلبورد کمربندی دید از تنکابن برد دوم افقی 54 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 486 مازندران پل عابر کمربندی تنکابن دید از تنکابن برد اول افقی 54 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 485 مازندران پل عابر منطقه کتالم دید از رامسر به تنکابن برد دوم افقی 48 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 484 مازندران پل عابر منطقه کتالم دید از رامسر به تنکابن برد اول افقی 48 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین