جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 483 مازندران پل عابر دوراهی هریس دید از تنکابن به رامسر برد اول افقی 54 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 482 مازندران پل عابر دوراهی هریس دید از تنکابن به رامسر برد اول افقی 54 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 481 مازندران پل عابر ولی اباد دید از نشتارود به تنکابن برد دوم افقی 48 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 480 مازندران پل عابر ولی اباد دید از نشتارود به تنکابن برد اول افقی 48 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 479 مازندران پل عابر تنکابن منطقه پلت کله دید از تنکابن به نشتارود برد دوم افقی 52 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 478 مازندران پل عابر تنکابن منطقه پلت کله دید از تنکابن به نشتارود برد اول افقی 52 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 477 مازندران پل عابر محور تنکابن منطقه آلکله دید از نشتارود به تنکابن برد دوم افقی 52 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 476 مازندران بیلبورد محور تنکابن منطقه آلکله دید از نشتارود به تنکابن برد اول افقی 52 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 475 مازندران بیلبورد هتل پردیسان دید از تنکابن به نشتارود برد دوم افقی 56 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 474 مازندران بیلبورد هتل پردیسان دید از تنکابن به نشتارود برد اول افقی 56 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 473 مازندران پل عابر به سمت نور منطقه لتینگان برد دوم افقی 52 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 472 مازندران پل عابر به سمت نور منطقه لتینگان برد اول افقی 52 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 471 مازندران پل عابر کمربندی چالوس دید از چالوس برد دوم افقی 56 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 470 مازندران پل عابر کمربندی چالوس دید از چالوس برد اول افقی 56 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 469 مازندران پل عابر به سمت نوشهر منطقه مزگاه برد اول افقی 60 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین