جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 423 مازندران پل عابر قبل از برج عظیم زاده دید از عباس آباد سمت چپ افقی 60 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 422 مازندران پل عابر قبل از برج عظیم زاده دید از عباس آباد سمت راست افقی 72 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 421 مازندران پل عابر قبل از سه راهی کلاردشت دید از چالوس افقی 90 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 420 مازندران پل عابر قبل از سه راهی کلاردشت دید از کندوان افقی 90 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 419 مازندران بیلبورد مرزن آباد منطقه لارک دید از مرزن آباد افقی 50 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 418 مازندران بیلبورد مرزن آباد منطقه لارک دید از تهران افقی 50 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 417 مازندران پل عابر روبروی شهرداری دید از چالوس افقی 86 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 416 مازندران پل عابر روبروی شهرداری دید از تهران افقی 86 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 415 مازندران بیلبورد روبروی هتل هایت دید از کلارآباد تابلوی دوم افقی 80 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 414 مازندران بیلبورد روبروی هتل هایت دید از کلارآباد افقی 86 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 413 مازندران بیلبورد روبروی هتل هایت دید از چالوس افقی 86 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 412 مازندران بیلبورد بعد از ایران کتان افقی 72 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 411 مازندران عرشه پل سواره نرسیده به ایران کتان دید از کلارآباد افقی 72 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 410 مازندران بیلبورد جنب ورودی شماره 2 مجموعه توریستی نمک آبرود افقی 72 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 409 مازندران بیلبورد جنب ورودی شماره 1 مجموعه توریستی نمک آبرود افقی 90 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین