جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 302 مازندران بیلبورد به سمت بابل قبل دابودشت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 84 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 301 مازندران بیلبورد تنکابن به شیرود(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 300 مازندران پل عابر به سمت چالوس هچیرود خط 8(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 299 مازندران پل عابر به رامسر شیرود(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 298 مازندران بیلبورد به سمت تنکابن نشتارود(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 297 مازندران پل عابر به سمت بابلسر سرخرود(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 54 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 296 مازندران بیلبورد دید به متل قو(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 295 مازندران بیلبورد نرسیده به آرامشهر(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 294 مازندران بیلبورد قبل از امیر دشت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 293 مازندران بیلبورد بعد از امیر دشت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 292 مازندران بیلبورد تازه آباد دو وجهی(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 21.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 291 مازندران پل عابر به بابل زرگرشهر(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 75 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 290 مازندران پل عابر به سمت ساری پلیس راه(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 289 مازندران پل عابر بلوار دریا روبروی دانشگاه ادیب(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 70 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 288 مازندران پل عابر روبروی پمپ بنزین مهمانسرا وجه جنوبی(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 54 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین