جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 272 مازندران پل عابر ساری بلوار دریا (فرح آباد) (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 67 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 271 مازندران پل عابر قائمشهر کمربندی قائمشهر به ساری (دید از غرب) (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 120 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 270 مازندران پل عابر قائمشهر کمربندی قائمشهر به ساری (دید از شرق) (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 120 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 269 مازندران پل عابر به سمت رامسر منطقه نصیر آباد شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 268 مازندران پل عابر به سمت رامسر منطقه نصیر اباد غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 267 مازندران بیلبورد جنب پلیس راه دید از شمال وجه مخالف (قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 50 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 266 مازندران بیلبورد جنب پلیس راه دید از تهران (قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 50 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 265 مازندران پل عابر به سمت عباس آباد جنب چلو کبابی عمو صفت شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 75 72.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 264 مازندران پل عابر به سمت عباس آباد جنب چلو کبابی عمو صفت غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 75 72.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 263 مازندران پل عابر دوراهی دوم امرج کلا جنب شهر لسباب بازی شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 90 72.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 262 مازندران پل عابر دوراهی دوم امرج کلا جنب شهر اسباب بازی غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 90 72.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 261 مازندران پل عابر دوراهی اول امرج کلا جنب مجتمع رفاهی شهرداری مشهد (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 72.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 260 مازندران پل عابر دوراهی اول امرج کلا جنب مجتمع رفاهی شهرداری مشهد (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 72.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 259 مازندران پل عابر محمد حسین آباد جنب هشت بهشت شهرداری اصفهان شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 72.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 258 مازندران پل عابر محمد حسین آباد جنب هشت بهشت شهرداری اصفهان غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 72.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین