جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 242 مازندران پل عابر قائمشهر ارطه کیلومتر 10 (قیمت به صورت یکماهه باشد) عمودی 70 42.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 241 مازندران پل عابر به سمت جویبار کیلومتر 3 آبکسر (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 90 36.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 240 مازندران پل عابر جویبار جنب مسکن مهر ساری (میارکلا) (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 90 36.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 239 مازندران پل عابر جویبار جنب مسکن مهر ساری (میارکلا) (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 90 36.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 238 مازندران پل عابر به سمت قائمشهر بعد از میدان جانبازان دید از قائمشهر (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 90 48.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 237 مازندران پل عابر به سمت قائمشهر بعد از میدان جانبازان دید از ساری (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 98 48.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 236 مازندران پل عابر به سمت محمود آباد منطقه گالشپل (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 92 48.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 235 مازندران پل عابر به سمت محمود اباد کرچک دید از محمود اباد (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 72 48.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 234 مازندران پل عابر به سمت محمود آباد کرچک دید از آمل (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 72 48.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 233 مازندران بیلبورد به سمت نور جنب رستوران سیتی استار (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 48.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 232 مازندران بیلبورد بلوار معلم روبروی ساحل 16 وسط بلوار دید از بابلسر (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 50 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 231 مازندران بیلبورد بلوار معلم روبروی ساحل 16 وسط بلوار دید از محمود اباد (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 50 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 230 مازندران بیلبورد کنار گذر غربی به نور روبروی دانشگاه خزر وسط بلوار دید از نور (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 50 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 229 مازندران بیلبورد کنار گذر غربی به نور روبروی دانشگاه خزر وسط بلوار دید از محمود اباد (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 50 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 228 مازندران بیلبورد میدان معلم (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 74 48.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین