جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 211 مازندران بیلبورد به مرزن آباد جنب پمپ بنزین مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 210 مازندران بیلبورد به آمل زرگر شهر مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 209 مازندران بیلبورد رامسر نشتارود جنب رستوران فانوس مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 208 مازندران بیلبورد رامسر نشتارود جنب رستوران فانوس مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 207 مازندران بیلبورد به سمت نمک آبرود وسط بلوار مقابل ایران تافته مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 206 مازندران بیلبورد به سمت لاهیجان نرسیده به شلمان مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 12 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 205 مازندران بیلبورد کمربندی قبل از خزرشهر مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 93 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 204 مازندران بیلبورد جنب فروشگاه آدیداس مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 50 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 203 مازندران بیلبورد به سمت محمود آباد روبروی پمپ بنزین جمشیدی تابلوی دوم مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 72 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 202 مازندران بیلبورد کمربندی چالوس به سمت نوشهر پارک سنگی جنب مجتمع های بام چالوس مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 50 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 201 مازندران بیلبورد قائمشهر جنب بازار ماهی فروشان مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 90 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 200 مازندران بیلبورد کمربندی بعد از خزرشهر مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 93 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 199 مازندران بیلبورد به سمت رامسر نشتارود جنب شرکت پارس نئوپان مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 198 مازندران بیلبورد محور ساری به نکا ابتدای سورک مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 32 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 197 مازندران بیلبورد کمربندی به سمت قائمشهر کیلومتر 7 مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 90 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین