جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 196 مازندران بیلبورد مرکز شهر مقابل بانک ملی جنب شهرداری چابکسر مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 32 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 195 مازندران بیلبورد کمربندی قائمشهر له آمل کیلومتر 8.5 مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 90 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 194 مازندران بیلبورد به سمت رامسر نشتارود جنب دانشگاه شفق مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 193 مازندران بیلبورد به سمت رویان مرکز شهر مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 50 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 192 مازندران بیلبورد به سمت رامسر نشتارود جنب دانشگاه شفق مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 191 مازندران بیلبورد به سمت نمک آبرود وطس بلوار مقابل فروشگاه تعطیلات مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 190 مازندران بیلبورد به سمت نمک آبرود وسط بلوار مقابل ایران تافته مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 189 مازندران بیلبورد به سمت رامسر نشتارود جنب رستوران فانوس مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 188 مازندران بیلبورد به سمت نوشهر تقاطع ستارخان مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 90 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 187 مازندران بیلبورد جنب پل اوجی آباد مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 186 مازندران بیلبورد به سمت بابل زرگر شهر مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 185 مازندران بیلبورد کمربندی بابا به سمت آمل مقابل پارک آبی مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 90 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 184 مازندران بیلبورد چابکسر جنب شهرداری چابکسر مقابل پایگاه بسیج مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 32 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 183 مازندران بیلبورد به سمت رامسر نشتارود جنب رستوران حیدر بابا مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 182 مازندران پل عابر به سمت محمود اباد کلوده مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین