جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 181 مازندران بیلبورد به سمت قائمشهر جنب هتل نوید مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 90 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 180 مازندران بیلبورد به سمت نمک آبرود مقابل البیک مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال اکران جزئیات
maz 179 مازندران بیلبورد کمربندی بعد از خزرشهر مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 178 مازندران بیلبورد جنب فروشگاه آدیداس مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 50 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 177 مازندران بیلبورد به سمت رامسر جنب شرکت پارس نئوپان مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 176 مازندران بیلبورد به سمت ننک آبرود وسط بلوار جنب رستوران میرداماد مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 175 مازندران بیلبورد مرکز شهر مقابل بانک ملی جنب شهرداری چابکسر مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 32 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 174 مازندران بیلبورد به سمت نمک آبرود سومین تابلو مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 173 مازندران بیلبورد به سمت مرزن آباد جنب پمپ بنزین مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 172 مازندران پل عابر نوشهر بعد از علمده مقابل فروشگاه ایده مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 93 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 171 مازندران بیلبورد به سمت محمود آباد روبروی پمپ بنزین جمشیدی تابلوی دوم مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 72 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال اکران جزئیات
maz 170 مازندران بیلبورد محور ساری به نکا ابتدای سورک مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 32 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 169 مازندران بیلبورد به سمت نمک آبرود اولین تابلو مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 168 مازندران بیلبورد قائم شهر جنب بازار ماهی فروشان مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 90 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 167 مازندران بیلبورد چابکسر جنب شهرداری چابکسر مقابل پایگاه بسیج مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 32 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین