جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 166 مازندران بیلبورد چابکسر جنب پارک چابکسر مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 165 مازندران بیلبورد به سمت نمک آبرود جنب پلیس راه مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 164 مازندران بیلبورد به سمت قائم شهر جنب هتل نوید مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 163 مازندران بیلبورد به سمت بابلسر اتوبرگر مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 162 مازندران بیلبورد به سمت چابکسر جنب هتل پارسیان چابکسر مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 161 مازندران بیلبورد به سمت نکا 500 متر بعد از پلیس راه ساری اسرم مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 160 مازندران بیلبورد محور رامسر به لاهیجان نرسیده به شلمان مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 159 مازندران بیلبورد میدان تکاوران مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 18 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 158 مازندران بیلبورد کمربندی به سمت نوشهر پارک سنگی جنب مجتمع های بام چالوس مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 157 مازندران بیلبورد به سمت نمک آبرود جنب مخابرات هچیرود مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 156 مازندران بیلبورد کمربندی بابل به قائمشهر کیلومتر 7 مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 70.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 155 مازندران بیلبورد به سمت رامسر جنب رستوران حیدر بابا مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 154 مازندران بیلبورد به سمت رویان مرکز شهر مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 153 مازندران بیلبورد به سمت بابلسراتو برگر مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 152 مازندران بیلبورد به سمت قائمشهر مقابل مرکز ناباروری مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 18.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین