جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 151 مازندران بیلبورد کمربندی بابل به قائمشهر مقابل مرکز ناباروری مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 18.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 150 مازندران بیلبورد چابکسر جنب هتل پارسیان چابکسر مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 17.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 149 مازندران بیلبورد دوراهی شرکت نفت به سمت محمود آباد دید از نور (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 148 مازندران بیلبورد دوراهی شرکت نفت به سمت نور میدان سرداران (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 147 مازندران بیلبورد بلوار اصلی روبروی باران7 به سمت نور (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 54 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 146 مازندران بیلبورد بلوار اصلی روبروی باران 7به سمت فریدونکنار (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 54 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 145 مازندران پل عابر نور به محمود آباد پایه وسط روبرو وجه 4 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 8 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 144 مازندران پل عابر به نور پایه وسط سمت چپ وجه 3 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 13 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 143 مازندران پل عابر به نور پایه وسط سمت راست وجه 2 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 13 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 142 مازندران پل عابر به نور پایه وسط روبروی وجه 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 8 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 141 مازندران بیلبورد به سمت آمل (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 54 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 140 مازندران بیلبورد به سمت محمود آباد (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 54 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 139 مازندران بیلبورد به سمت محمود آباد جنب ماهی فروشان (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 54 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 138 مازندران بیلبورد به سمت فریدونکنار جنب ماهی فروشان (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 54 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 137 مازندران پل عابر روبروی فرمانداری به سمت نور 3 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 64 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین