جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 106 مازندران بیلبورد اسب چین (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 105 مازندران بیلبورد متل قو محله تازه آباد (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 104 مازندران بیلبورد متل قو خیاابن توسکا (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 103 مازندران بیلبورد متل قو قبل از پلاژ جمشید آباد (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 102 مازندران بیلبورد مقابل رستوران دانانو (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 18.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 101 مازندران بیلبورد روبروی فروشگاه levis (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 18.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 100 مازندران بیلبورد سی سرا 3 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 35 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 99 مازندران بیلبورد مقابل رستوران فرزین (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 68 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 98 مازندران پل عابر محله سی سرا (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 97 مازندران پل عابر بعد از امیر دشت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 96 مازندران بیلبورد میدان خوشامیان دید از شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 95 مازندران بیلبورد بعد از شهرداری (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 94 مازندران بیلبورد قبل از شهرداری مقابل شهرک پالم (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 93 مازندران بیلبورد مقابل امیر دشت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 92 مازندران بیلبورد مقابل مجتمع پانوراما (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین