جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 61 مازندران بیلبورد مقابل پارک جنگلی نور (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 30 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 60 مازندران بیلبورد جنب فست فود نارنجستان (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 59 مازندران بیلبورد بعد از نارنجستان گلستان 81 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 58 مازندران بیلبورد بعد از نارنجستان گلستان 74 شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 57 مازندران بیلبورد بعد از نارنجستان گلستان 74 غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 56 مازندران بیلبورد بعد از نارنجستان گلستان 92 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 55 مازندران پل عابر جنب آکام شهر (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 54 مازندران پل عابر جنب هتل مروارید خزر (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 89 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 53 مازندران پل عابر شهرک دلکده (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 100 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال اکران جزئیات
maz 52 مازندران پل عابر جنب مسجد شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 51 مازندران پل عابر جنب مسجد غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 50 مازندران بیلبورد شهرک بهارنارنج گلستان 74 شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 120 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 49 مازندران پل عابر شهرک بهارنارنج گلستان 74 غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 120 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال اکران جزئیات
maz 48 مازندران پل عابر جنب بانک ملی شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 47 مازندران پل عابر جنب بانک ملی غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین