جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 31 مازندران بیلبورد قبل از کمربندی غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 30 مازندران بیلبورد فرزاد شهر شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 29 مازندران بیلبورد فرزاد شهر غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 28 مازندران بیلبورد خزر شهر جنوبی شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 27 مازندران بیلبورد خزر شهر جنوبی غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 26 مازندران پل عابر به سمت بابل 2 دابودشت شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 99 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 25 مازندران پل عابر به سمت بابل 2 دابودشت غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 99 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 24 مازندران پل عابر مقابل درمانگاه شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 65 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 23 مازندران پل عابر مقابل درمانگاه غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 65 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 22 مازندران پل عابر محور تنکابن به رامسر منطقه نصیر آباد (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 16.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 21 مازندران پل عابر چالوس بعد از ورودی بزرگراه منطقه تازه آباد (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 80 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 20 مازندران پل عابر نور به نوشهرمنطقه علی آباد عسگر خان (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 18.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 19 مازندران پل عابر نور به نوشهر منطقه ونوش (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 18.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 18 مازندران پل عابر نور به نوشهر منطقه انارور (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 18.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 17 مازندران پل عابر به سمت سرخرود روبروی شهرک خانه دریا (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 99 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین