جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 16 مازندران پل عابر به سمت سرخرود 600 متر مانده به شهرک خانه دریا (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 18.000.000 تومان 3 ماهه در حال اکران جزئیات
maz 15 مازندران پل عابر سه راهی محمود آباد (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 14 مازندران پل عابر 500 متر مانده به مجتمع راه چوبی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 100 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 13 مازندران پل عابر به سمت دریا کنار اولین پل عابر (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 12 مازندران پل عابر نرسیده به تله کابنی رامسر روبروی میدان باردار سره مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 120 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 11 مازندران پل عابر نرسیده به تله کابنی رامسر روبروی میدان باردارسرمسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 120 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 10 مازندران پل عابر نور روبروی دانشگاه آزاد اسلامی مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 100 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 9 مازندران پل عابر نور روبروی دانشگاه آزاد اسلامی مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 100 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 8 مازندران پل عابر بابلسر نرسیده به خزرشهر مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 104 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 7 مازندران پل عابر بابلسر نرسیده به خزرشهر مسیر رفت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 104 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 6 مازندران پل عابر مرکز شهر روبروی دانشگاه آزاد مسیر برگشت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 100 20.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 5 مازندران پل عابر مرکز شهر روبروی دانشگاه آزاد مسیر رفت افقی 100 60.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 4 مازندران پل عابر ایزدشهر قبل از هتل نارنجستان مسیر برگشت افقی 86 60.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 3 مازندران پل عابر ایزدشهر قبل از هتل نارنجستان مسیر رفت افقی 86 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 2 مازندران پل عابر فریدونکنار روبروی سرزمین رویاها مسیر برگشت افقی 96 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین