جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 166 گیلان بیلبورد مجتمع توریستی بام سبز لاهیجان جنب تله کابین لاهیجان هر وجه (3 وجهی) افقی 18 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 165 گیلان بیلبورد بلوار امام رضا روبروی گلستان 7 طرف 2 عمودی 32 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 164 گیلان بیلبورد بلوار امام رضا روبروی گلستان 7 طرف 1 عمودی 32 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 163 گیلان بیلبورد مجتمع توریستی بام سبز لاهیجان جنب تله کابین لاهیجان عمودی 15 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 162 گیلان پل عابر محور رشت چابکسر میدان سرولات (مسیر برگشت) افقی 96 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 161 گیلان پل عابر محور رشت چابکسر میدان سرولات (مسیر رفت) افقی 96 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 160 گیلان پل عابر محور رشت چابکسر منطقه قاسم آباد سفلی (مسیر برگشت) افقی 90 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 159 گیلان پل عابر محور رشت چابکسر منطقه قاسم آباد سفلی (مسیر رفت) افقی 90 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 158 گیلان پل عابر محور رشت امام زاده هاشم منطقه گلسرک (مسیر برگشت) افقی 84 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 157 گیلان پل عابر محور رشت امام زاده هاشم منطقه گلسرک (مسیر رفت) افقی 84 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 156 گیلان پل عابر لاهیجان بلوار امام رضا کلوچه نادری (شیطان کوه) رفت افقی 57 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 155 گیلان پل عابر لاهیجان بلوار امام رضا کلوچه نادری (شیطان کوه) برگشت افقی 57 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 154 گیلان پل عابر لاهیجان بلوار امام رضا (روبروی کلوچه نوشین) برگشت افقی 57 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 153 گیلان پل عابر لاهیجان بلوار امام رضا (روبروی کلوچه نوشین) رفت افقی 57 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 152 گیلان پل عابر رشت بلوار قلی پور (هر سطح) افقی 30 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین