جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 136 گیلان پل عابر آستارا پره سر بلوار مرکزی شهر دید از استارا افقی 54 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 135 گیلان پل عابر آستارا پره سر بلوار مرکزی شهر دید از رشت افقی 60 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 134 گیلان پل عابر جلوی دانشگاه ازاد افقی 54 11.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 133 گیلان بیلبورد محور لنگرود به لاهیجان روبروی هتل آبشار افقی 84 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 132 گیلان عرشه پل سواره محور لاهیجان به لنگرود روبروی هتل آبشار افقی 84 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 131 گیلان بیلبورد لنگرود کیلومتر 4 ورودی لنگرود افقی 90 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 130 گیلان پل عابر میدان ابریشم دید از لاهیجان به رشت افقی 90 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 129 گیلان پل عابر میدان ابریشم دید از رشت به لاهیجان افقی 90 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 128 گیلان پل عابر بلوار امام رضا دید از لنگرود جلوی شیرینی سرای نوشین افقی 57 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 127 گیلان پل عابر بلوار امام رضا دید از مرکز شهر جلوی شیرینی سرای نوشین افقی 57 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 126 گیلان پل عابر بلوار امام رضا دید از لنگرود جلوی کارخانه نادی افقی 57 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 125 گیلان پل عابر بلوار امام رضا دید از مرکز شهر جلوی کارخانه نادی افقی 57 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 124 گیلان بیلبورد به سمت انزلی بعد از خمام گوراب جیر صحرا افقی 45 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 123 گیلان پل عابر جلوی دانشگاه آزاد دید انزلی به رشت افقی 90 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 122 گیلان پل عابر جلوی دانشگاه آزاد دید رشت به انزلی افقی 90 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین