جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 76 گیلان پل عابر بلوار قلی پور ابتدای گلزاران وجه گلسار به قلی پور وجه 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 62 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 75 گیلان پل عابر بلوار قلی پور ابتدای گلزاران وجه قلی پور به گلسار وجه 2 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 62 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 74 گیلان پل عابر بلوار قلی پور ابتدای گلزاران وجه قلی پور به گلسار وجه 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 73 گیلان پل عابر به سمت لاهیجان قبل از پمپ بنزین اج بیشه وجه 2 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 72 گیلان پل عابر به سمت لاهیجان قبل از پمپ بنزین اج بیشه وجه 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 71 گیلان پل عابر به سمت رشت بعد از پمپ بنزین اج بیشه وجه 2 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 70 گیلان بیلبورد به سمت رشت بعد از پمپ بنزین اج بیشه وجه 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 69 گیلان پل عابر بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز دید از سمت گاز به میدان مصلی وجه 2 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 68 گیلان پل عابر بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز دید از سمت گاز به میدان مصلی وجه 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 67 گیلان پل عابر بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز ددی از سمت میدان مصلی به گاز وجه 2 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 66 گیلان پل عابر بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز ددی از سمت میدان مصلی به گاز وجه 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 65 گیلان پل عابر بلوار شهید افتخاری (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 31 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 64 گیلان بیلبورد کمربندی شلمان جلوی پمپ بنزین cng (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 38 7.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 63 گیلان بیلبورد دور میدان اصلی شلمان مسیر رودسر به لاهیجان (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 25 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 62 گیلان بیلبورد مسیر رامسر به رشت میدان کمربندی رودسر (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 70 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین