جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 46 گیلان پل عابر محور فومن به رشت احمدگوراب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 14.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 45 گیلان بیلبورد رشت به انزلی ابتدای منطقه آزاد (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 16.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 44 گیلان بیلبورد محور رشت انزلی جنب رستوران دهکده کیلومتر 4 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 16.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 43 گیلان بیلبورد محور لاهیجان رشت نرسیده به پلیس راه (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 54 16.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 42 گیلان بیلبورد لاهیجان کیلومتر 12 محور (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 54 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 41 گیلان پل عابر لاهیجان بعد از پلیس راه محور جنب رستوران تمدن (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 54 16.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 40 گیلان غیره گلسار مسیر اصلی ابتدای بلوار سمیه (خروجی) - لایت باکس (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 6 7.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 39 گیلان غیره گلسار مسیر اصلی ابتدای بلوار سمیه (ورودی) - لایت باکس(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 6 7.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 38 گیلان بیلبورد بلوار معلم میدان سرگل (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 28 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 37 گیلان بیلبورد میدان فرهنگ ورودی بلوار امام خمینی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 28 35.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 36 گیلان بیلبورد بلوار خرمشهر نرسیده به پل جانبازان (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 35 گیلان بیلبورد مبدان جهاد ابتدای شهرک فرهنگیان (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 40 40.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 34 گیلان بیلبورد ابتدای بلوار معلم ورودی پیاده راه فرهنگی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 28 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 33 گیلان بیلبورد بلوار انصاری جنب پارک ملت به سمت انزلی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 32 گیلان بیلبورد بلوار انصاری ورودی چهارراه گلسار (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین