جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
mash196 مشهد پل عابر خیام 35 روبروی سازمان تامین اجتماعیی دید از سمت فردوسی افقی 39 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash195 مشهد پل عابر خیام 35 روبروی سازمان تامین اجتماعیی دید از چهارراه خیام افقی 45 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash194 مشهد پل عابر ابتدای خیابان رسالت دید از سمت میدان استقلال افقی 48 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash193 مشهد پل عابر ابتدای خیابان رسالت دید از سمت میدان جانباز افقی 45 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash192 مشهد پل عابر مقابل تالار فردوسی دید از سه راه بعثت میدان ملک آباد افقی 42 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash191 مشهد پل عابر مقابل تالار فردوسی دید از سمت میدان جمهوری میدان تلویزیون افقی 54 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash190 مشهد پل عابر ضلع شرقی میدان ابتدای خیاابن جمهوری دید از خیابان جمهوری افقی 45 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash189 مشهد پل عابر ضلع شرقی میدان ابتدای خیابان جمهوری دید از میدان 15 خرداد افقی 54 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash188 مشهد پل عابر فلکه آب ابتدای خیابان خسروی نو دید از خیابان خسروی نو افقی 46 170.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash187 مشهد پل عابر فلکه آب ابتدای خسروی نو دید از میدان افقی 46 170.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash186 مشهد بیلبورد چهارراه بهار نبش یاسمن عمودی 48 99.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash185 مشهد بیلبورد چهارراه بزرگمهر ضلع جنوب غربی بازار مروارید عمودی 50 99.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash184 مشهد بیلبورد خیام 11 نبش خیابان هوشیار افقی 40 99.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash183 مشهد بیلبورد چهارراه بزرگمهر ضلع شمال شرقی بانک صادرات عمودی 44 89.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash182 مشهد غیره جنب رستوران تشریفات مسیر رفت (سایبورد) افقی 30 29.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین