جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
mash181 مشهد غیره بلوار معلم جنب پارک پونه مسیر برگشت (سایبورد) افقی 35 49.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash180 مشهد غیره ابتدای شهرک بوستان دید به سمت مشهد (سایبورد) افقی 40 19.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash179 مشهد غیره بلوار ویلاشهر ورودی هتل بزرگ طرقبه دید به سمت طرقبه (سایبورد) افقی 30 39.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash178 مشهد غیره بلوار ویلاشهر بین امام رضا 43 و 45 دید به سمت مشهد (سایبورد) افقی 25 29.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash177 مشهد غیره بلوار ویلاشهر روبروی مبلمان پاژ دید به سمت مشهد (سایبورد) افقی 30 29.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash176 مشهد غیره مسیر اصلی طرقبه نبش امام رضا 20 (سایبورد) افقی 30 29.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash175 مشهد غیره مسیر اصلی طرقبه نبش امام رضا3 (سایبورد) افقی 30 39.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash174 مشهد بیلبورد نبش شاندیز 16 به سمت شاندیز افقی 60 49.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash173 مشهد بیلبورد نبش شاندیز 16 به سمت مشهد افقی 60 69.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash172 مشهد بیلبورد بلوار ویلاشهر بعد از پمپ بنزین مسیر برگشت افقی 108 99.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash171 مشهد غیره میدان حافظ ضلع شمال غربی (سایبورد) افقی 26 79.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash170 مشهد پل عابر بلوار کامیاب دید به سمت حرم مطهر افقی 45 79.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash169 مشهد پل عابر بلوار وحدت نبش وحدت 21 دید به سمت حرم مطهر افقی 25 79.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash168 مشهد پل عابر بلوار وحدت نبش وحدت 21 دید به سمت چهارراه مقدم افقی 25 79.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash167 مشهد بیلبورد بلوار جانباز نرسیده به تقاطع ساجدی افقی 50 109.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین