جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
mash61 مشهد غیره بلوار ملک آباد ابتدای سه راه خیام (سایبورد) افقی 26 29.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash60 مشهد غیره بلوار ملک آباد ابتدای بزرگمهر (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash59 مشهد غیره میدان فلسطین ابتدای بلوار ملک آباد (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash58 مشهد غیره میدان فلسطین ابتدای منتظری ضلع شمال شرقی (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash57 مشهد غیره تقاطع بلوار معلم دانش آموز (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash56 مشهد غیره میدان معلم معلم 17 جنب قضای سبز (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash55 مشهد غیره بلوار معلم میدان دانش (سایبورد) افقی 26 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash54 مشهد غیره سید رضی سید رضی 50 (سایبورد) افقی 26 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash53 مشهد غیره بلوار آموزگار تقاطع دانشجو آموزگار (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash52 مشهد پل عابر بزرگراه کلانتری نرسیه به میدان جمهوری کلانتری 2 (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash51 مشهد غیره بزرگراه کلانتری نرسیده به درب دانشگاه (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash50 مشهد غیره میدان الماس شرق (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash49 مشهد غیره تقاطع بلوار خیام فردوسی (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash48 مشهد غیره چهارراه خیام سجاد مقابل مسکن و شهرسازی (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash47 مشهد غیره بلوار خیام شمالی ابتدای بلوار توس (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین