جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
mash16 مشهد پل عابر ضلع غربی دید از میدان سمت چپ افقی 36 98.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash15 مشهد پل عابر ضلع غربی دید از میدان سمت راست افقی 36 98.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash14 مشهد پل عابر ضلع غربی دید از چهارراه مهدوی افقی 36 98.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash13 مشهد بیلبورد ضلع غربی میدان دید از چهارراه میلاد افقی 48 98.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash12 مشهد بیلبورد ضلع غربی میدان دید از میدان افقی 48 98.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash11 مشهد بیلبورد خیام 10 دید از چهارراه خیام افقی 38 119.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash10 مشهد بیلبورد خیام 11 دید از سه راه خیام افقی 38 119.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash9 مشهد پل عابر حد فاصل سه راه خیام و چهارراه ملک آباد (دید از چهارراه ملک آباد) افقی 51 98.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash8 مشهد پل عابر حد فاصل سه راه خیام و چهارراه ملک آباد (دید از سه راه خیام) افقی 39 98.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash7 مشهد بیلبورد پیشانی ایستگاه مترو سه راه خیام ضلع جنوب شرقی افقی 24 98.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash6 مشهد بیلبورد ملک آباد ضلع شمال شرقی سمت راست افقی 48 98.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash5 مشهد بیلبورد پیشانی ایستگاه مترو قائم مسیر رفت افقی 20 86.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash4 مشهد بیلبورد ابتدای بلوار احمد آباد ضلع جنوب غربی افقی 48 98.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash3 مشهد بیلبورد ضلع شمال شرقی افقی 60 139.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash2 مشهد بیلبورد چهارراه خیام ضلع شمال غربی افقی 48 169.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین