جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
ker 20 کرمان بیلبورد سه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاه افقی 27 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 19 کرمان بیلبورد سه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاه افقی 18 140,000,000 1 ماهه در حال اکران جزئیات
ker 18 کرمان بیلبورد سه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاه افقی 27 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 17 کرمان بیلبورد سه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاه افقی 27 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 16 کرمان پل عابر بلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر - فرودگاه به طرف میدان آزادی-سمت چپ افقی 60 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 15 کرمان پل عابر بلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر - فرودگاه به طرف میدان آزادی -سمت وسط افقی 60 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 14 کرمان پل عابر بلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر - فرودگاه به طرف میدان آزادی -سمت راست افقی 22 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 13 کرمان پل عابر بلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر - میدان آزادی به طرف فرودگاه-سمت چپ افقی 22 6.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 12 کرمان پل عابر بلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر - میدان آزادی به طرف فرودگاه - وسط افقی 60 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 11 کرمان پل عابر بلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر - میدان آزادی به طرف فرودگاه - سمت راست افقی 60 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 10 کرمان پل عابر بلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -فرودگاه به طرف میدان آزادی- سمت چپ افقی 33 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 9 کرمان پل عابر بلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -فرودگاه به طرف میدان آزادی- وسط افقی 25 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 8 کرمان پل عابر بلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -فرودگاه به طرف میدان آزادی- سمت راست افقی 33 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 7 کرمان پل عابر بلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -میدان آزادی به طرف فرودگاه- سمت چپ افقی 33 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 6 کرمان پل عابر بلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -میدان آزادی به طرف فرودگاه- وسط افقی 25 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین