جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
krj 117 کرج پل عابر به سمت خروجی اتوبان تهران بورد دوم افقی 36 29.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 116 کرج پل عابر به سمت خروجی اتوبان تهران بورد اول افقی 45 34.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 115 کرج پل عابر چهار راه طالقانی به سمت هفت تیر جنب اداره پست وجه7 افقی 60 36.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 114 کرج پل عابر تهران به سمت ورودی مهرشهر بورد اول افقی 60 51.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 113 کرج پل عابر عظیمیه به سمت گوهر دشت بورد دوم افقی 60 37.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 112 کرج پل عابر عظیمیه به سمت گوهردشت بورد اول افقی 60 49.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 111 کرج پل عابر گوهر دشت به سمت عظیمیه بورد ادوم افقی 60 34.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 110 کرج پل عابر گوهر دشت به سمت عظیمیه بورد اول افقی 45 46.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 109 کرج پل عابر هفت تیر به سمت چهارراه طالقانی بورد اول افقی 36 37.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 108 کرج پل عابر چهارراه طالقانی به سمت هفت تیر بورد اول افقی 36 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 107 کرج پل عابر چهارراه مصباح به سمت میدان امام حسین بورد اول افقی 45 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 106 کرج پل عابر میدان امام حسین به سمت چهارراه مصباح بورد اول افقی 36 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 105 کرج پل عابر چهارراه گلزار به سمت اتوبان تهران بورد دوم افقی 45 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 104 کرج پل عابر چهارراه گلزار به سمت اتوبان بورد اول افقی 45 46.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 103 کرج پل عابر تهران به سمت چهارراه گلزار بورد دوم افقی 45 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین