جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
krj 102 کرج پل عابر تهران به سمت چهارراه گلزار بورد اول افقی 45 46.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 101 کرج پل عابر میدان امام به سمت سه راه گوهر دشت بورد اول افقی 42 37.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 100 کرج پل عابر سه راه گوهر دشت به سمت میدان امام بورد اول افقی 42 37.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 99 کرج پل عابر عظیمیه به سمت میدان امام حسین افقی 45 23.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 98 کرج پل عابر میدان امام حسین به سمت عظیمیه افقی 45 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 97 کرج پل عابر میدان دانشگاه به سمت پل روحانی بورد دوم افقی 45 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 96 کرج پل عابر میدان دانشگاه به سمت پل روحانی بورد اول افقی 45 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 95 کرج پل عابر پل روحانی به سمت دانشگاه بورد دوم افقی 45 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 94 کرج پل عابر پل روحانی به سمت میدان دانشگاه بورد اول افقی 45 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 93 کرج پل عابر دانشگاه آزاد به سمت باغستان افقی 54 39.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 92 کرج پل عابر باغستان به سمت دانشگاه آزاد افقی 54 39.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 91 کرج پل عابر جاده چالوس به سمت اتوبان تهران بورد دوم افقی 45 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 90 کرج پل عابر تهران به سمت جاده چالوس بورد اول افقی 45 37.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 89 کرج پل عابر هفت تیر به سمت مهرویلا بورد دوم افقی 42 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 88 کرج پل عابر هفت تیر به سمت مهرویلا بورد اول افقی 42 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین