جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
krj 87 کرج پل عابر مهر ویلا به سمت هفت تیر بورد دوم افقی 42 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 86 کرج پل عابر مهر ویلا به سمت هفت تیر بورد اول افقی 42 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 85 کرج پل عابر مهر ویلا به سمت چهارراه هفت تیر بورد دوم افقی 42 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 84 کرج پل عابر مهر ویلا به سمت چهارراه هفت تیر بورد اول افقی 42 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 83 کرج پل عابر چهارراه هفت تیر به سمت مهر ویلا بورد دوم افقی 42 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 82 کرج پل عابر چهارراه هفت تیر به سمت مهرویلا بورد اول افقی 42 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 81 کرج پل عابر شاه عباسی به سمت چهارراه مصباح افقی 54 32.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 80 کرج پل عابر چهارراه مصباح به سمت شاه عباسی افقی 36 22.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 79 کرج پل عابر گوهردشت به سمت عظیمیه افقی 42 32.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 78 کرج پل عابر عظیمیه به سمت گوهردشت افقی 42 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 77 کرج پل عابر به سمت میدان شهدا افقی 60 43.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 76 کرج پل عابر میدان شهدا به سمت میدان توحید افقی 60 43.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 75 کرج پل عابر طالقانی به سمت میدان سپاه بورد اول افقی 54 46.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 74 کرج پل عابر میدان سپاه به سمت طالقانی بورد اول افقی 60 46.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 73 کرج پل عابر طالقانی به سمت میدان شهدا بورد دوم افقی 36 29.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین