جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
krj 72 کرج پل عابر طالقانی به سمت میدان شهدا بورد اول افقی 36 42.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 71 کرج پل عابر میدان شهدا به سمت طالقانی بورد دوم افقی 36 29.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 70 کرج پل عابر میدان شهدا به سمت طالقانی بورد اول افقی 36 42.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 69 کرج پل عابر میدان سپاه به سمت طالقانی بورد سوم افقی 63 29.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 68 کرج پل عابر میدان سپاه به سمت طالقانی بورد دوم افقی 40 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 67 کرج پل عابر میدان سپاه به سمت طالقانی بورد اول افقی 60 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 66 کرج پل عابر طالقانی به سمت میدان سپاه بورد سوم افقی 60 26.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 65 کرج پل عابر طالقانی به سمت میدان سپاه بور دوم افقی 40 32.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 64 کرج پل عابر طالقانی به سمت میدان سپاه بورد اول افقی 63 49.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 63 کرج پل عابر فردیس به سمت کرج بورد سوم افقی 51 23.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 62 کرج پل عابر فردیس به سمت کرج بورد دوم افقی 51 37.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 61 کرج پل عابر فردیس به سمت کرج بورد اول افقی 54 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 60 کرج پل عابر کرج به سمت فردیس بورد چهارم افقی 51 23.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 59 کرج پل عابر کرج به سمت فردیس بورد سوم افقی 51 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 58 کرج پل عابر کرج به سمت فردیس بورد دوم افقی 54 37.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین