جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
krj 57 کرج پل عابر کرج به سمت فردیس بورد اول افقی 132 32.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 56 کرج بیلبورد پایه وسط سمت روبه رو به سمت هفت تیر وجه 2 عمودی 4 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 55 کرج بیلبورد پایه وسط سمت روبه رو به سمت آزادگان وجه 1 افقی 4 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 54 کرج بیلبورد به سمت هفت تیر جنب مانتو پریسا وجه 5 افقی 9 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 53 کرج بیلبورد ورودی از خیابان بهشتی به طالقانی جنب اداره پست وجه 4 افقی 18 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 52 کرج بیلبورد به سمت آزادگان جنب کیوسک وجه 3 افقی 9 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 51 کرج عرشه پل سواره میدان سپاه به سمت میدان شهدا غرب به شرق افقی 45 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 50 کرج عرشه پل سواره میدان شهدا به میدان سپاه شرق به غرب افقی 45 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 49 کرج پل عابر به سمت هفت تیر جنب اداره پست وجه 2 افقی 45 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 48 کرج پل عابر به سمت هفت تیر جنب مانتو پریسا وجه 1 افقی 54 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 47 کرج پل عابر چهار راه طالقانی به سمت آزادگان جنب کیوسک 110 وجه2 افقی 54 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 46 کرج پل عابر چهار راه طالقانی به سمت آزادگان جنب اداره پست وجه1 افقی 60 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 45 کرج استند های تبلیغاتی مجاورت فاز 4 جنب شهرک مسکونی بنفشه مسیر برگشت جنوب به شمال بورد دوم افقی 60 22.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 44 کرج بیلبورد مجاورت فاز 4 جنب شهرک مسکونی بنفشه مسیر برگشت جنوب به شمال بورد اول افقی 60 22.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 43 کرج بیلبورد مجاورت فاز 4 اندیشه جنب شهرک مسکونی بنفشه مسیر رفت شمال به جنوب بورد اول افقی 60 22.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین