جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
krj 12 کرج بیلبورد ضلع جنوبی مسیر پل روحانی به سه راه میدان دانشگاه افقی 13 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 11 کرج بیلبورد ضلع جنوبی رو به سه اره میدان دانشگاه سابق افقی 13 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 10 کرج بیلبورد مسیر میدان دانشگاه آزاد به میدان نبوت روبروی خیابان دانشگاه هنر افقی 13 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 9 کرج بیلبورد ضلع جنوبی میدان مسیر خیابان مطهری به میدان نبوت افقی 13 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 8 کرج بیلبورد مسیر میدان طالقانی به میدان نبوت ابتدای بلوار ملاصدرا روبروی مجتمع پارسیان افقی 13 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 7 کرج بیلبورد ضلع شمالی میدان طالقانی مسیر پای کوه به میدان افقی 13 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 6 کرج بیلبورد ضلع غربی میدان طالقانی مسیر اداره آگاهی به میدان طالقانی نبش دور برگردان افقی 13 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 5 کرج بیلبورد ضلع غربی میدان طالقانی رو به میدان افقی 13 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 4 کرج بیلبورد ضلع شرقی میدان مهران مسیر اسبی به مهران نبش دوربرگردان افقی 13 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 3 کرج بیلبورد ضلع شرقی میدان مهران رو به میدان افقی 13 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 2 کرج بیلبورد ضلع غربی میدان اسبی رو به میدان افقی 13 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
krj 1 کرج بیلبورد ضلع غربی میدان اسبی مسیر مهران به اسبی نبش دور برگردان افقی 13 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
18 کرج - قزوین بیلبورد قبل از ورودی ایستگاه های عوارضی شماره1و2 جزیره وسط - دید به سمت قزوین افقی 200,000,000 1 ماهه در حال اکران جزئیات
17 کرج - قزوین بیلبورد روبروی مجتمع خدماتی رفاهی خلخالی - دید به سمت قزوین افقی 200,000,000 1 ماهه در حال اکران جزئیات
16 کرج - قزوین بیلبورد روبروی شهرک محمدیه - دید به سمت قزوین افقی 130,000,000 1 ماهه در حال اکران جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین