جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
tab264 تبریز بیلبورد دید از دروازه تهران رفت به مرکز شهر وسط افقی 45 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab263 تبریز بیلبورد دید از دروازه تهران رفت به مرکز شهر چپ افقی 45 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab262 تبریز پل عابر مقابل برجهای آسمان و ولیعصر برگشت از یاغچیان افقی 25 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab261 تبریز بیلبورد رفت به طرف مرکز شهر و دروازه تهران تابلو چپ افقی 45 42.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab260 تبریز بیلبورد رفت به طرف دروازه و ائل گلی تابلو راست افقی 45 45.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab259 تبریز بیلبورد رفت به طرف دروازه و ائل گلی تابلو چپ افقی 45 45.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab258 تبریز پل عابر شهرک ارم مسیر برگشت از میدان انقلاب افقی 45 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab257 تبریز پل عابر شهرک ارم مسیر رفت به میدان انقلاب افقی 45 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab256 تبریز پل عابر میدان فهمیده به طرف فرودگاه افقی 40 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab255 تبریز پل عابر نرسیده به میدان فهمیده افقی 40 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab254 تبریز بیلبورد میدان فهمیده وجه پاسداران به طرف لاله پارک (3 وجهی) (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab253 تبریز بیلبورد میدان فهمیده وجه خیابان عباسی به طرف میدان فهمیده (3 وجهی) (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 35.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab252 تبریز بیلبورد میدان فهمیده پاسداران به طرف میدان فهمیده (3 وجهی) (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 35.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab251 تبریز پل عابر میدان آذربایجان نرسیده به پل سرداران فاتح رفت به نصف راه (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 20 28.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab250 تبریز پل عابر پل سرداران فاتح نرسیده به میدان آذربایجان رفت به فرودگاه (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 22 28.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین