جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
tab249 تبریز پل عابر روبروی بیمارستان محلاتی به طرف میدان قونقا (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab248 تبریز پل عابر روبروی بیمارستان محلاتی به طرف نصف راه (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 36.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab247 تبریز پل عابر محمد آباد خیابان آزادی به طرف آبرسان (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 24 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab246 تبریز پل عابر عابر گذر ساختمان سنگی خیابان آزادی به طرف نصف راه (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 28 25.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab245 تبریز بیلبورد به طرف ولیعصر (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 18 33.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab244 تبریز پل عابر عابر گذر کمربندی میانی نرسیده به چهارراه افلاک نما (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab243 تبریز پل عابر کمربندی میانی نرسیده به چهارراه پیشقدم (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab242 تبریز بیلبورد میدان ائل گلی وجه 3 (3 وجهی) (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 35.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab241 تبریز بیلبورد میدان ائل گلی وجه 2 (3 وجهی) (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 35.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab240 تبریز بیلبورد میدان ائل گلی وجه 1 (3 وجهی) (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 35.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab239 تبریز بیلبورد رفت به ائل گلی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 40.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab238 تبریز پل عابر رفت به سمت ولیعصر (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 45.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab237 تبریز بیلبورد بهارستان ولیعصر افقی 32 105.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab236 تبریز بیلبورد اول سربالایی ولیعصر وجه راهنمایی افقی 32 105.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab235 تبریز بیلبورد اول سربالایی ولیعصر وجه برگشت از ولیعصر افقی 32 105.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین