جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
tab155 تبریز پل عابر خیابان 29 بهمن نرسیده به سه رهی ولیعصر روبروی آتش نشانی مسیر رفت به راهنمایی 1 افقی 48 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab154 تبریز پل عابر خیابان 29 بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصر روبروی آتش نشانی مسیر رفت به هتل مرمر 1 افقی 48 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab153 تبریز پل عابر خیابان 29 بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصر روبروی آتش نشانی مسیر رفت به راهنمایی 1 افقی 48 58.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab152 تبریز پل عابر زیر گذر آبرسان مسیر رفت به آبرسان افقی 30 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab151 تبریز پل عابر خیابان گلکار مقابل بیمه تامین اجتماعی رفت به توانیر افقی 48 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab150 تبریز پل عابر مقابل بیمه تامین اجتماعی رفت به استاد شهریار افقی 48 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab149 تبریز پل عابر خیابان هفت تیر مسیر رفت به بیمارستان شمس 3 افقی 27 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab148 تبریز پل عابر خیابان هفت تیر مسیر رفت به بیمارستان شمس 2 افقی 27 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab147 تبریز پل عابر خیابان هفت تیر مسیر رفت به بیمارستان شمس 1 افقی 27 58.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab146 تبریز پل عابر خیابان هفت تیر مسیر رفت به ابرسان 2 افقی 27 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab145 تبریز پل عابر خیابان هفت تیر مسیر رفت به آبرسان 1 افقی 27 58.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab144 تبریز پل عابر خیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف آبرسان 2 افقی 48 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab143 تبریز پل عابر خیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف آبرسان 1 افقی 27 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab142 تبریز پل عابر خیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف پل قاری 2 افقی 27 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab141 تبریز پل عابر خیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف پل قاری 1 افقی 27 57.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین