جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
tab65 تبریز پل عابر نرسیده به میدان آذربایجان میدان خلبان شکاری افقی 32 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab64 تبریز پل عابر نرسیده به چهارراه بهار 1 مسیر برگشت افقی 24 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab63 تبریز پل عابر نرسیده به چهارراه بهار 1 مسیر رفت افقی 24 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab62 تبریز پل عابر نرسیده به چهارراه بهار 2 مسیر برگشت افقی 28 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab61 تبریز پل عابر نرسیده به چهارراه بهار 2 مسیر رفت افقی 28 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab60 تبریز پل عابر بعد از چهارراه آخونی مسیر رفت به آذریجان افقی 20 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab59 تبریز پل عابر نرسیده به چهارراه آخونی مسیر رفت به نصف راه افقی 22 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab58 تبریز پل عابر رو گذر نصف راه لاین رفت به قونقا افقی 55 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab57 تبریز پل عابر نصف راه لاین رفت به راه آهن تابلوی سمت چپ افقی 28 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab56 تبریز پل عابر نصف راه لاین رفت به راه آهن تابلوی سمت راست افقی 28 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab55 تبریز پل عابر خیابان لاله به طرف میدان امام حسین مسیر برگشت افقی 28 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab54 تبریز پل عابر خیابان لاله به طرف میدان امام حسین مسیر رفت افقی 28 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab53 تبریز بیلبورد چهارراه ابوریحان تابلوی شماره 2 افقی 16 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab52 تبریز پل عابر حکیم نظامی لاین رفت به آبرسان چپ افقی 25 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab51 تبریز پل عابر حکیم نظامی لاین رفت به آبرسان راست افقی 25 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین