جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
tab50 تبریز پل عابر حکیم نظامی لاین رفت به آبرسان راست افقی 25 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab49 تبریز پل عابر خیابان آزادی زیر گذر مارالان مسیر رفت به آبرسان افقی 25 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab48 تبریز پل عابر چهارراه مارالان مسیر رفت به نصف راه افقی 30 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab47 تبریز پل عابر چهارراه مارالان مسیر رفت به آبرسان افقی 30 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab46 تبریز پل عابر عابر گذر مقابل بیمارستان سینا رفت به نصف راه افقی 20 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab45 تبریز پل عابر عابر گذر مقابل بیمارستان سینا رفت به آبرسان افقی 20 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab44 تبریز پل عابر عابر گذر مقابل بیمارستان سینا رفت به آبرسان افقی 20 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab43 تبریز پل عابر خیابان هفت تیر نرسیده به بیمارستان شمس مسیر رفت به عباسی افقی 38 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab42 تبریز نماآگهی دیوار اداره پست شماره 8 افقی 78 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab41 تبریز نماآگهی دیوار اداره پست شماره 7 افقی 78 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab40 تبریز نماآگهی دیوار اداره پست شماره 6 افقی 78 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab39 تبریز نماآگهی دیوار اداره پست شماره 5 افقی 78 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab38 تبریز نماآگهی دیوار اداره پست شماره 4 افقی 78 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab37 تبریز نماآگهی دیوار اداره پست شماره 3 افقی 78 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab36 تبریز نماآگهی دیوار اداره پست شماره 2 افقی 78 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین