جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
tab20 تبریز پل عابر کمربندی میانی نرسیده به سجادیه برگشت از پل کابلی افقی 28 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab19 تبریز پل عابر کمربندی میانی نرسیده به سجادیه رفت از پل کابلی افقی 28 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab18 تبریز پل عابر آبرسان جنب پاساژ اسکان افقی 8 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab17 تبریز پل عابر راهنمایی به طرف دروازه تابلوی سمت چپ افقی 45 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab16 تبریز پل عابر راهنمایی به طرف دروازه تابلوی سمت راست افقی 45 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab15 تبریز بیلبورد 29 بهمن تابلو شماره یک از طرف بیمارستان افقی 30 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab14 تبریز پل عابر اول سربالایی پیشانی زیر گذر ولیعصر افقی 48 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab13 تبریز پل عابر روبروی باغلار باغی رفت به ولیعصر سمت چپ افقی 30 45.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab12 تبریز پل عابر روبروی باغلار باغی رفت به ولیعصر سمت راست افقی 30 45.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab11 تبریز بیلبورد روبروی باغلار باغی تابلوی شماره دو افقی 40 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab10 تبریز بیلبورد روبروی پارک آنالار آتالار افقی 40 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab9 تبریز بیلبورد مسیر برگشت از ولیعصر افقی 48 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab8 تبریز بیلبورد مسیر رفت به ولیعصر افقی 48 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab7 تبریز بیلبورد نبش چهارراه قانون افقی 16 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab6 تبریز بیلبورد نظامی مسیر برگشت از ولیعصر افقی 30 48.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین