جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
shz91 شیراز پل عابر روبروی هنرستان اسماعیلی دید از معالی آباد افقی 42 99.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz90 شیراز پل عابر روبروی هنرستان اسماعیلی دید از میدان معلم افقی 42 99.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz89 شیراز غیره 13 وجه رفوژ میانی بلوار ستارخان دید ازتقاطع عفیف آباد (لایت باکس) افقی 63 276.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz88 شیراز غیره 13 وجه رفوژ میانی بلوار ستارخان دید از ستارخان (لایت باکس) افقی 63 276.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz87 شیراز غیره 11 وجه رفوژ مینی بلوار زرگری دید از چمران (لایت باکس) افقی 53 234.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz86 شیراز غیره 11 وجه رفوژ مینی بلوار زرگری دید از میدان مطهری (لایت باکس) افقی 53 234.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz85 شیراز بیلبورد میدان مطهری دید از میدان افقی 18 84.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz84 شیراز بیلبورد میدان مطهری دیداز قدوسی غربی افقی 18 84.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz83 شیراز بیلبورد بلوار مطهری ابتدای چهارراه ستارخان افقی 18 84.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz82 شیراز پل عابر ابتدای چهارراه زرگری دید از چمران افقی 36 123.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz81 شیراز پل عابر ابتدای چهارراه زرگری دید از ستارخان افقی 36 123.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz80 شیراز پل عابر جنب شرکت گاز فارس دید از پارک قوری افقی 40 84.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz79 شیراز پل عابر جنب شرکت گاز دید از بعثت افقی 32 84.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz78 شیراز بیلبورد پل معالی آباد دید از چمران افقی 24 108.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz77 شیراز بیلبورد پل معالی آباد دید از معالی آباد افقی 24 96.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین