جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
shz46 شیراز پل عابر مقابل درمانگاه محمد رسول الله دید غرب افقی 45 180.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz45 شیراز پل عابر مقابل درمانگاه محمد رسول الله دید ازشرق افقی 45 180.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz44 شیراز پل عابر روبروی بیمارستان امیر دید از میدان معلم افقی 45 180.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz43 شیراز پل عابر روبروی بیمارستان امیر دید از فرهنگ شهر افقی 45 180.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz42 شیراز پل عابر روبروی بیمارستان امیر دید از فرهنگ شهر افقی 45 180.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz41 شیراز پل عابر قبل از رو گذر احسان دید از رو گذر افقی 45 180.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz40 شیراز پل عابر مقابل بیمارستان چمران دید از شرق افقی 45 180.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz39 شیراز پل عابر مقابل بیمارستان چمران دید از غرب افقی 45 180.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz38 شیراز پل عابر مقابل بیمارستان حافظ دید از دانشجو افقی 45 180.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz37 شیراز پل عابر مقابل بیمارستان حافظ دید از چمران افقی 45 180.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz36 شیراز پل عابر دید از میدان افقی 72 240.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz35 شیراز پل عابر دید از چمران افقی 90 240.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz34 شیراز بیلبورد میرزای شیرازی (3 وجهی) افقی 48 180.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz33 شیراز بیلبورد مطهری (3 وجهی) افقی 36 180.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
shz32 شیراز بیلبورد چهارراه نیایش شمال غربی افقی 63 240.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین