جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
Qaz143 قزوین پل عابر ورودی قزوین رو به روی سازمان بهزیستی برگشت افقی 80 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz142 قزوین پل عابر ورودی قزوین رو به روی سازمان بهزیستی رفت افقی 80 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz141 قزوین بیلبورد ورودی قزوین حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی برگشت افقی 60 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz140 قزوین بیلبورد ورودی قزوین حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی برگشت افقی 60 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz139 قزوین بیلبورد ورودی قزوین حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفت افقی 60 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz138 قزوین بیلبورد ورودی قزوین حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفت افقی 60 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz137 قزوین بیلبورد ورودی قزوین حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفت افقی 60 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz136 قزوین سردرب عوارضی ورودی قزوین عوارضی رفت و برگشت(قیمت به صورت روزانه میباشد) افقی 60 600.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz113 قزوین بیلبورد سه وجهی میدان جانبازان افقی 60 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz112 قزوین سردرب عوارضی بام عوارضی قزوین (غرب به شرق) افقی 96 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz111 قزوین سردرب عوارضی بام عوارضی قزوین (غرب به شرق) افقی 48 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz110 قزوین سردرب عوارضی بام عوارضی قزوین (شرق به غرب) افقی 96 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz109 قزوین سردرب عوارضی بام عوارضی قزوین (شرق به غرب) افقی 48 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz108 قزوین غیره لایت باکس ابتدای بلوار نخبگان افقی 3 2.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz107 قزوین غیره لایت باکس ملاصدرا چهارراه سپهر افقی 3 2.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین