جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
Qaz76 قزوین پل عابر غیاث آباد تقاطع غیر همسطح شهید رجایی ضلع جنوب افقی 36 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz75 قزوین پل عابر بلوار امام خمینی بالاتر از خوابگاه ضلع شمال ترافیک افقی 36 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz74 قزوین پل عابر بلوار امام خمینی بالاتر از خوابگاه ضلع جنوب ترافیک افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz73 قزوین پل عابر بلوار امام خمینی ضلع شمال مقابل خوابگاه دانشجویان افقی 36 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz72 قزوین پل عابر بلوار امام خمینی ضلع جنوب مقابل خوابگاه دانشجویی افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz71 قزوین پل عابر بلوار بهشتی مقابل سازمان نظام مهندسی افقی 69 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz70 قزوین پل عابر بلوار بهشتی مقابل هلال احمر افقی 50 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz69 قزوین پل عابر بلوار بهشتی پارک سوار مسیر برگشت افقی 36 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz68 قزوین پل عابر بلوار بهشتی پارک سوار ضلع جنوبی افقی 36 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz67 قزوین پل عابر آیت الله خامنه ای مسیر خروجی قزوین افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz66 قزوین پل عابر آیت الله خامنه ای مسیر ورودی قزوین افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz65 قزوین پل عابر بلوار شهید بهشتی - میدان ارتش وجه 2 افقی 54 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz64 قزوین پل عابر بلوار شهید بهشتی - میدان ارتش وجه 1 افقی 54 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz63 قزوین پل عابر میدان ارتش به سمت ولیعصر وجه 2 افقی 54 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz62 قزوین پل عابر میدان ارتش به سمت ولیعصر وجه 1 افقی 54 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین