جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 346 گیلان پل عابر میدان اصلی شلمان لنگرود به رودسر افقی 130 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 345 گیلان پل عابر میدان اصلی شلمان رودسر به لنگرود افقی 130 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 344 گیلان بیلبورد شهید املاکی لنگرود افقی 45 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 343 گیلان پل عابر بلوار شهید عبدالکریمی لنگرود جنب بهزیستی (رامسر به لاهیجان) افقی 75 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 342 گیلان پل عابر بلوار شهید عبدالکریمی لنگرود جنب بهزیستی (لاهبجان به رامسر) افقی 75 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 341 گیلان پل عابر میدان فرمانداری لنگرود (رامسر به لاهیجان) افقی 81 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 340 گیلان پل عابر میدان فرمانداری لنگرود (لاهیجان به رامسر) افقی 81 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 338 گیلان پل عابر انزلی منطقه چاپارخانه افقی 120 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 337 گیلان پل عابر لاهیجان منطقه جعفرآباد افقی 120 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 336 گیلان پل عابر لاهیجان منطقه جعفرآباد افقی 120 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 335 گیلان بیلبورد کمربندی آستانه اشرفیه دید از لاهیجان افقی 50 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 334 گیلان بیلبورد کمربندی آستانه اشرفیه دید از رشت افقی 50 48.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 333 گیلان بیلبورد به سمت لاهیجان جنب پل بزرگ وسط بلوار مسیر رفت افقی 36 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 332 گیلان بیلبورد چمخاله بندر چمخاله وسط بلوار مسیر رفت افقی 36 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 331 گیلان پل عابر چابکسر شهر کلاچای مقابل مجتمع تجاری ولیعصر مسیر رفت افقی 90 19.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین