جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 330 گیلان بیلبورد بندر انزلی میدان تکاوران وجه سوم مسیر رفت افقی 18 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 329 گیلان بیلبورد لاهیجان جنب میدان معلم لنگرود مسیر برگشت افقی 24 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 328 گیلان بیلبورد چمخاله بندر چمخاله وسط بلوار مسیر برگشت افقی 36 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 327 گیلان بیلبورد چابکسر شهر کلاچای مقابل مجتمع تجاری ولیعصر مسیر برگشت افقی 90 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 326 گیلان بیلبورد میدان تکاوران وجه اول مسیر رفت افقی 18 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 325 گیلان بیلبورد لاهیجان جنب میدان معلم لنگرود مسیر رفت افقی 24 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 324 گیلان بیلبورد به سمت لاهیجان جنب پل بزرگ وسط بلوار مسیر برگشت افقی 36 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 323 گیلان بیلبورد رشت مرکز شهر لنگرود خیابان سعدی مسیر برگشت افقی 15 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 322 گیلان بیلبورد رشت مرکز شهر لنگرود خیابان سعدی مسیر رفت افقی 15 17.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 321 گیلان پل عابر به سمت رشت پل حافظ آباد افقی 26 52.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 320 گیلان پل عابر به سمت رشت پل حافظ آباد افقی 26 52.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 319 گیلان پل عابر به سمت فومن بلوار شهید افتخاری دید از رشت افقی 48 52.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 318 گیلان پل عابر به سمت فومن بلوار شهید افتخاری دید از رشت افقی 48 59.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 317 گیلان پل عابر بلوار امام رضا قبل از میدان گلستان دید از استخر لاهیجان افقی 59 53.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 316 گیلان پل عابر به سمت رشت پل عابر حسن آباد افقی 120 53.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین